Christof Piron

Primaire tabs

198
18

Christof Piron

Nieuwerkerken
België

Christof is een gedreven voorvechter voor volledige gezondheidszorg voor mensen met een klein inkomen. Hij is onder meer mede-oprichter van het Wijkgezondheidscentrum, een lokaal centrum waar een arts, verpleger en andere zorgverleners voor iedereen klaarstaan. Door een forfaitair betalingssysteem of andere betalingsregeling worden drempels verlaagd en wordt gezondheidszorg financieel toegankelijker. Het centrum werkt ook actief samen met lokale en regionale beleidspartners om gezondheid en welzijn te verbeteren. Christof probeert het verschil te maken voor elke mens zonder uitzondering.