Fatih De Vos

Primaire tabs

122
22

Fatih De Vos

Fatih is rapper, geeft talentvolle jongeren van diverse roots een stem en begeleiding en strijdt tegen discriminatie. "Door op te groeien in een sociale achterstandswijk, heb ik mijn dosis miserie en kennis van de straat opgedaan," vertelt hij zelf. "Vele jongeren krijgen nog steeds van bij hun geboorte een tweederangspositie binnen onze samenleving. Discriminatie en stigmatisering in de kranten, op de scholen, in het beleid, op de straat, en in de publieke opinie van bepaalde groepen, zorgen ervoor dat we er als maatschappij nog steeds niet in slagen onszelf een volwaardige democratie te noemen. Of dacht je dat die jongere uit jouw gemeente zomaar is geradicaliseerd?" Fatih's muziek spreekt van een breed wereldbeeld en zijn goesting om een steentje bij te dragen aan een betere samenleving. Met zijn rap helpt hij ook talloze jongeren met talent die hun weg zoeken. Hij luistert naar hen, hij begeleidt hen en steunt hen in alle mogelijke manieren. Bovendien  zetelt hij ook in de Vlaamse Jeugdraad. "Hij is mijn held omdat hij voor mij 'hoop' representeert. En omdat hij echt een schoon mens is. Met al zijn volmaaktheden en al zijn gebreken. Hij is echt."