Fernand Maréchal

Primaire tabs

162
29

Fernand Maréchal

Zeebrugge
België

Deze pastoor van Zeebrugge stelde zijn kerk open voor vluchtelingen, tegen het advies van politici. Hij helpt mensen in nood, wie of wat ze ook zijn. Hij is zijn roeping trouw, ondanks de kritiek die hij krijgt.Fernand bekijkt de zaak niet allen vanuit zijn christelijke positie, maar vooral als nuchter mens die vluchtelingen een onderdak verschaft in de ongure weersomstandigheden. Hij werkte ook jaren als aalmoezenier in AZ Sint-Jan Brugge, waar hij zowel patiënten en verzorgers met zijn jaarlijkse nieuwjaarscartoons opvrolijkte.